onsdag 8 februari 2012

Networking through crises

.
Surprise, surprise. Not only did I hand in an application to Riksbankens Jubileumsfond yesterday, but I handed in another one today, with 6 whole minutes to spare before the deadline. I was co-applicant for yesterday's application, but today I'm the main applicant (responsible for the project).

Today's research application is written together with Jörgen Skågeby and the title is "Networking through crises: Growing real-world resilience through digital networks" ("Nätverka för att möta kriser: Att bygga resiliens genom digitala nätverk"). Below is the summary in English as well as the "background" part of the application (written in Swedish).

Do note that I have also added the "background" part of the other application (which is written in English) to the previous blog post!

------------------

The “triple crisis” (economy, ecology, energy) creates anxiety about the future. For some, this triggers a decision to change and “crisis-proof” their lifestyle. The initial step is nowadays to use the Internet to search for information and seek out and associate oneself with topical social networks - online and offline.

The purpose of this project is to examine the intimate interplay between the use of ICT and the practical transition to “crisis-proof” or “resilient” lifestyles. Such a move can be difficult as it involves disassociating oneself from mainstream values and mainstream society both mentally – creating a revised world view - and practically – creating a new life. Online and offline networks are crucial in supporting this process.

We plan to study two social movements that represent different responses, but that both engage in practical preparations for facing future crises: 1) the collectively oriented “inclusive” Transition Town movement and 2) the more individually oriented “exclusive” network of “neosurvivalists”.

A growing body of literature study social movements’ use of ICT, but mainly for political activism within the current political and economic system. We will study the more radical agenda of disassociating oneself from mainstream society and developing alternative lifestyles. We will conduct ethnographically inspired and digital ethnographic studies (interviews, participatory observations in Sweden and the UK, document analyses).


------------------

BAKGRUND

Den så kallade “trippelkrisen” (ekonomi, ekologi och energi) skapar oro inför framtiden och i efterdyningarna av den globala finanskrisen 2008 tilltar kritiken mot det rådande politiska och ekonomiska systemet. I många fall framförs denna kritik endast i form av protester mot strandade klimatförhandlingar, övernationella påtryckningar, sociala nedskärningar och ojämn inkomstfördelning, och mera sällan för något konstruktivt alternativ.

Det existerar dock frön till ideologiskt, praktiskt och konkret utforskande av alternativ i form av engagerade individer, lokala initiativ och nätverk på Internet. Många av dessa förutspår en framtid som är fylld av utmaningar och vedermödor. Ett sätt att förbereda sig är att försöka leva som om det man fruktar redan har inträffat. Att odla sin resiliens för att kunna möta tänkta framtida kriser kallar vi här att man utformar en “krissäkrad livsstil”. Detta kan inbegripa att man läser på och förkovrar sig (böcker, alternativa informationskanaler på Internet), bygger upp sociala nätverk och hittar nya vänner (genom lokala aktiviteter, diskussionsforum på Internet) och tillägnar sig nya färdigheter (odling, matförädling, hantverk).

Vi kan idag skönja en konflikt mellan två olika världsåskådningar. Den konventionella utgår från att de senaste årens bekymmer utgör “ett hack i kurvan” och att världsekonomin kommer att repa sig inom några år. Den alternativa utgår istället från att vi befinner oss vid en brytpunkt, att vi står inför flera samverkande kriser (klimat, miljö, ekonomi, energi, råvaror, vatten, mat), och att detta kräver helt nya sätt att tänka (Meadows, Randers and Meadows 2004, Jackson 2009, Rubin 2009, Heinberg & Lerch 2010, Fallon & Douthwaite 2011).

I detta projekt är vi intresserade av 1) de personer som praktiskt förbereder sig för och som lever sina liv utifrån en övertygelse om att vi går samverkande kriser till mötes samt 2) den roll som informations- och kommunikationsteknologier (IKT) spelar för att utforma och upprätthålla krissäkrade livsstilar.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar